Obecny stan wiedzy dotyczący zdrowia psychicznego doktorantów i doktorantek

Belgia - zagrożenie depresją
0%

32% doktorantów (N = 3659) kształcących się w kraju może być zagrożonych wystąpieniem lub rozwojem częstych zaburzeń psychicznych, zwłaszcza depresji. Badanie przeprowadzone było z trzech perspektyw (Levecque i in., 2017).

Chiny - depresja
0%
Chiny - objawy lęku
0%

Chiny, 2013 (N=325) 23,7% doktorantów medycyny wykazywało oznaki typowe dla depresji, a 20% objawy lęku (Liu i in., 2013).

Na świecie - lęk i depresja
0%

Przeprowadzone w 2017 roku przez Springer Nature badanie wykazało, że 12% doktorantek i doktorantów szuka pomocy w związku z lękiem lub depresją spowodowaną studiami doktoranckimi (N=2279)(Evans i in., 2018).

Polska - zaburzenia zdrowia psychicznego
0%
Polska - niepokój i bezsenność
0%
Polska - zaburzenia funkcjonowania
0%
Polska - poważna depresja
0%
Polska - 'norma' ogólnego zdrowia psychicznego
0%

W 2018 roku Krajowa Reprezentacja Doktorantów przeprowadziła przesiewowe badania ogólnego zdrowia psychicznego doktorantówpolskich uczelni. Badania ankietowe zostały przeprowadzone za pomocą kwestionariusza General Health Questionnaire nr 28, autorstwa Davida Goldberga i współpracowników. Wyniki badania są alarmujące, około 20% doktorantów i doktorantek ma symptomy somatyczne zaburzeń zdrowia psychicznego, około 15% dotyka niepokój i bezsenność, około 15% posiada zaburzenia funkcjonowania a około 5% cierpi z uwagi na poważną depresję. Tylko 50,5% wśród przebadanych doktorantów i doktorantek pozostaje w „normie” ogólnego zdrowia psychicznego (Pomysłodawcy i wykonawcy projektu: mgr inż. Ewelina Pabjańczyk-Wlazło, lek. Mateusz Kowalczyk).

Jakie mamy cele w ramach PhD Mental Health?

Przygotowaliśmy kwestionariusz, który będzie narzędziem w ocenie stanu zdrowia psychicznego doktorantów i doktorantek kształcących się w polskich jednostkach naukowych.

Przeprowadziliśmy debatę eksperckią na temat zdrowia psychicznego wśród społeczności doktoranckiej.

Ogólnopolska akcja promująca zdrowie psychiczne organizowana przez cały czas trwania projektu w mediach społecznościowych Krajowej Reprezentacji Doktorantów o nazwie PhD Mental Health KRD

Opracujemy oraz opublikujemy ogólnopolski raport oceniający stan zdrowia psychicznego Doktorantek i Doktorantów, a także zawierający dobre praktyki na temat zdrowia psychicznego.

Dla Doktorantów i Doktorantek kształcących się w polskich jednostkach naukowych przewidzieliśmy aż 100 godzin bezpłatnych konsultacji psychologicznych w formie on-line.

pl_PLPolish