Doktorancka Poradnia Psychologiczna to część projektu PhD Mental Health realizowanego przez Krajową Reprezentację Doktorantów. W jej ramach ponad 100 doktorantów i doktorantek będzie miała możliwość wzięcia udziału w indywidualnych, bezpłatnych 30-minutowych rozmowach online z psychoterapeutami – specjalistami Kliniki Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS.

Podczas rozmowy możesz przedstawić swój problem, a terapeuta udzieli Ci odpowiedzi i informacji zgodnych z jego najlepsza wiedzą na temat możliwości pomocy. 

Należy podkreślić że rozmowa w trakcie dyżuru nie jest psychoterapią* ani diagnozą, nie stanowi też ekwiwalentu wizyty u lekarza psychiatry. Cała rozmowa jest objęta zasadą poufności, co oznacza, że terapeuta jest zobowiązany do zachowania tajemnicy przedmiotu rozmowy.

*Psychoterapia jest metodą leczenia, w której obowiązują odmienne zasady, niż w rozmowie będącą poradą prowadzoną przez psychologa-terapeutę (chociaż w obu rodzajach interwencji psychoterapeuci korzystają z metod radzenia sobie ze stresem o udowodnionej naukowo skuteczności). Nie każdy problem wymaga psychoterapii. Są sytuacje, gdy już krótka rozmowa może okazać się pomocna.

Zapisy

Rejestracja na rozmowę jest dwuetapowa. W pierwszym kroku wypełnij formularz Google znajdujący się pod linkiem poniżej, uzupełniając go swoimi prawdziwymi danymi. W odpowiedzi otrzymasz od nas drogą mailową link do kalendarza z terminami. Stanowi on drugi etap rejestracji i za jego pomocą ustalisz termin rozmowy.

W razie pytań: poradnia(at)krd.edu.pl

 

Uwaga! Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, wypełnienie poniższego formularza nie gwarantuje rezerwacji terminu rozmowy. Decyduje kolejność zgłoszeń.English version

Psychological consultations are a part of the PhD Mental Health project, conducted by the Polish National Association of Doctoral Candidates. More than 100 PhD candidates will be able to participate in individual, free-of-charge consultations with psychotherapists from the Cognitive-Behavioral Therapy Clinic of the SWPS University.

The consultations will be conducted online and each consultation meeting will last for 30 minutes. During that time, you can present your problems, and the therapist will provide you with answers and information about possible solutions, in accordance with his/her best knowledge.

It must be emphasized, that the (tele)consultations cannot substitute for psychotherapy* or a diagnosis that you can receive during an appointment with a psychiatrist. The consultation meetings are confidential, which means that the therapist is obligated to keep the subject of the meeting secret.

*Psychotherapy is a treatment method, following different principles than those adopted during the consultations meetings with psychologist-therapist (however, in both cases of intervention psychotherapists use scientifically proven methods of coping with stress). Not every problem requires psychotherapy. In some situations, even a short consultation meeting may be helpful.

Registration

Registration for the consultations has two steps. First, fill in the Google Form with your actual personal information. The link to the form can be found below. Then, we will send you an email with a link to the website with available dates, which is the second step of the registration.

In case of any questions: poradnia(at)krd.edu.pl


Please note, that due to the limited number of places, filling the form below does not guarantee the reservation of a consultation meeting. Registration will be made on the first-come-first-served basis.

pl_PLPolish