Wsparcie społeczne zwykle rozumiane jest przez pomoc dostępną dla danej osoby w trudnej sytuacji. Wsparcie funkcjonalne uzyskujemy przez przekazanie albo wymianę emocji lub informacji, czy też poprzez pomoc materialną. Pozwala ono zmniejszyć stres i wytworzyć poczucie przynależności, bezpieczeństwa i nadziei; często oznacza też zbliżenie się do rozwiązania problemu i przezwyciężenia trudności. Badania wskazują, że odczuwanie wsparcia buduje w nas poczucie bezpieczeństwa oraz ma wpływ na nasze zdrowie fizyczne. ☺️

Strukturalną bazą wsparcia społecznego jest obecność sieci społecznej – interakcji między poszczególnymi osobami tworzącymi społeczeństwo. Nasze ostatnie doświadczenia związane z koniecznością pozostawania przez dłuższy czas w domu przez panującą na świecie sytuację pozwoliły nam dostrzec, jak ważne jest posiadanie bliskich osób, które stanowią naszą sieć wsparcia. Jednocześnie mogliśmy wtedy zauważyć, jak ważne jest dbanie o nasze znajomości, przyjaźnie i związki: nie możemy traktować raz zawartego porozumienia traktować jako coś wiecznego. Jak więc możemy pracować nad naszymi relacjami z innymi?🤔

Pamiętajmy, że w kontakcie z drugą osobą musimy być gotowi zarówno na dawanie, jak i otrzymywanie pomocy i wsparcia. Pielęgnujmy naszą umiejętność słuchania i nie zapominajmy, co dzieje się u naszych przyjaciół. Proponujmy spotkania i wychodźmy z inicjatywą, jednocześnie pamiętając, że każdy człowiek ma własną przestrzeń której nie powinno się zakłócać. Ćwiczmy cierpliwość, umiejętność dotrzymywania słowa i zachowywania sekretów dla siebie. Dobre relacje wymagają od nas trochę pracy, ale będą stanowić dla nas nieocenione źródło wsparcia.😉✨

Wsparcie społeczne funkcjonalne to interakcja między osobami w sytuacji problemowej, stresowej lub krytycznej, podjęta przez jednego lub obu uczestników (Sęk H., Cieślak R. (red.) (2004), Wsparcie społeczne, stres i zdrowie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa). Źródłem wsparcia mogą być nasi bliscy: rodzina, przyjaciele, sąsiedzi, ale też organizacje pozarządowe, które budzą zaufanie danej osoby. 😉 W trakcie takiej interakcji dochodzi do przekazania lub wymiany emocji, informacji, instrumentów działania i dóbr materialnych. Możemy więc wsparcie społeczne podzielić na wsparcie emocjonalne, informacyjne, instrumentalne i rzeczowe. 🧐 Podział ten opiera się na rodzaju pomocy, które oferujemy drugiej osobie:

🔵 Wsparcie emocjonalne – w toku interakcji przekazujemy emocje odzwierciedlających troskę i nasze pozytywne ustosunkowania do osoby wspieranej; uspokajamy ją.👋🏻💞

🔵 Wsparcie informacyjne – przekazujemy sobie nawzajem informacje, które będą sprzyjać lepszemu zrozumieniu danej sytuacji, położenia życiowego lub problemu. 🤝👂

🔵 Wsparcie instrumentalne – przekazujemy informacje o konkretnych sposobach postępowania, wymianie instrumentów (sposobów) działania, zdobywaniu dóbr materialnych. ☎️💻

🔵 Wsparcie rzeczowe (materialne) – opiera się o bezpośrednie działanie na rzecz potrzebujących: niesienie im pomocy materialnej (leki, posiłki, ubrania) i finansowej. 🧣👕💸

pl_PLPolish