[For English, see below]

Doktorancka Poradnia Psychologiczna to część projektu PhD Mental Health realizowanego przez Krajową Reprezentację Doktorantów. W jej ramach ponad 100 doktorantów i doktorantek będzie miała możliwość wzięcia udziału w indywidualnych, bezpłatnych rozmowach online z psychoterapeutami – specjalistami Kliniki Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS.

Na rozmowę indywidualną w ramach teledyżuru każdy ze specjalistów ma zaplanowane 30 minut. Jest to rozmowa, w której możesz przedstawić swój problem, a terapeuta udzieli Ci odpowiedzi i informacji zgodnych z jego najlepsza wiedzą na temat możliwości pomocy. 

Należy podkreślić że rozmowa w trakcie dyżuru nie jest psychoterapią*, diagnozą, nie stanowi też ekwiwalentu wizyty u lekarza psychiatry. Cała rozmowa jest objęta zasadą poufności co oznacza, że terapeuta jest zobowiązany do zachowania tajemnicy przedmiotu rozmowy.

*Psychoterapia jest metodą leczenia, w której obowiązują odmienne zasady, niż w rozmowie będącą poradą prowadzoną przez psychologa-terapeutę (chociaż w obu rodzajach interwencji psychoterapeuci korzystają z metod radzenia sobie ze stresem o udowodnionej naukowo skuteczności). Nie każdy problem wymaga psychoterapii. Są sytuacje, gdy już krótka rozmowa może okazać się pomocna.

Zapisy

W celu zapisania się na teledyżur, zgłoś się przez poniższy formularz, uzupełniając swoimi prawdziwymi danymi, oraz wybierz jeden pasujący Ci termin. W przypadku braku pasującego terminu na liście podstawowej możesz zapisać się na jeden termin na liście rezerwowej.

Uwaga! W wypadku zapisania się na więcej niż jeden termin – rejestracja zostanie anulowana. W przypadku podania nieprawdziwych danych – nie ma możliwości zrealizowania teledyżuru.

Na początku teledyżuru będą weryfikowane dane poprzez okazanie dowodu osobistego/paszportu.

W razie pytań: poradnia(at)krd.edu.pl”

kod bezpieczeństwa:
security code
Proszę wpisać kod zabezpieczający:

Zapisz się
united-kingdom

Psychological consultations are a part of the PhD Mental Health project, conducted by the Polish National Association of Doctoral Candidates. More than 100 PhD candidates will be able to participate in individual, free-of-charge consultations with psychotherapists from the Cognitive-Behavioral Therapy Clinic of the SWPS University.

The consultations will be conducted online and each consultation meeting will last for 30 minutes. During that time, you can present your problems, and the therapist will provide you with answers and information about possible solutions, in accordance with his/her best knowledge.

It must be emphasized, that the (tele)consultations cannot substitute for psychotherapy* or a diagnosis that you can receive during an appointment with a psychiatrist. The consultation meetings are confidential, which means that the therapist is obligated to keep the subject of the meeting secret.

*Psychotherapy is a treatment method, following different principles than those adopted during the consultations meetings with psychologist-therapist (however, in both cases of intervention psychotherapists use scientifically proven methods of coping with stress). Not every problem requires psychotherapy. In some situations, even a short consultation meeting may be helpful.

 

Registration

To sign up for a teleconsultation, fill the form below with your actual personal information and choose one suitable date. Should there be no free dates left on the main list, you can sign up for one date on the reserve list.

Please note, that in the case of a registration for more than one date, your reservation will be canceled. The provision of false personal data will make the consultation impossible to conduct.

At the beginning of teleconsultation you will be asked to present your ID card / passport to verify your personal information.

In case of any questions, contact us at: poradnia(at)krd.edu.pl

 

kod bezpieczeństwa:
security code
Proszę wpisać kod zabezpieczający:

Submit
pl_PLPolish