Przewodniczący KRASP Patronem Projektu i Konferencji

Z radością informujemy, że w dniu 13 września, prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, Rektor Politechniki Śląskiej, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), wyraził zgodę na objęcie patronatem I Ogólnopolskiej Konferencji Zdrowia Psychicznego „Zdrowie w Twojej Głowie” oraz projekt PhD Mental Health.

KRASP to założona w 1997 roku instytucja przedstawicielska środowiska szkolnictwa wyższego i nauki w rozumieniu Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, utworzona przez polskie szkoły wyższe posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co najmniej jednej dyscyplinie. Członkami KRASP są – obok uczelni publicznych – także akademickie uczelnie niepubliczne, a uczelnie nieakademickie (zawodowe) uprawnione do prowadzenia studiów magisterskich mogą ubiegać się o status uczelni stowarzyszonej.