OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO "ZDROWIE W TWOJEJ GŁOWIE"

Obejrzyj II dzień konferencji

HARMONOGRAM

Sobota, 23 października 2021

Konferencję otworzy panel dyskusyjny Komitetu Honorowego Konferencji, dotyczący zdrowia psychicznego Polaków ze szczególnym uwzględnieniem osób młodych, w tym studentów. Następnie, odbędą się trzy panele, w trakcie których naukowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych a także doktoranci oraz studenci będą mogli zaprezentować swoje wystąpienia i badania, poruszające tematykę zdrowia psychicznego.

Pierwszy panel ekspercki będzie dotyczył bieżącego stanu zdrowia psychicznego Polaków.

Jego celem będzie prezentacja aktualnych badań, dotyczących zdrowia psychicznego Polaków oraz próba określenia przyczyn obecnego stanu rzeczy.  Badania te wskazują na pogarszający się stan zdrowia psychicznego Polaków w różnym wieku, dlatego też istotne jest poznanie potencjalnych przyczyn tego zjawiska.

 

Drugi panel będzie poruszał zagadnienia z zakresu dostępu do pomocy psychologicznej i psychiatrycznej w Polsce. Celem tej części będzie próba określenia realnego zapotrzebowania na pomoc psychologiczną oraz psychiatryczną oraz skonfrontowanie tego z rzeczywistym dostępem do pomocy – zarówno płatnej, jak i bezpłatnej. Zaprezentujemy również dane dotyczące pomocy psychologicznej na uczelniach wyższych, oparte na dostępnych raportach a także porozmawiamy o tym, czy istnieje potrzeba zatrudnienia większej liczby specjalistów odpowiedzialnych za ten sektor. Panel ten będzie
również dotyczył zdrowia psychicznego Polaków w trakcie pandemii COVID-19. Celem tej części będzie próba zdefiniowania wpływu pandemii na zdrowie psychiczne i określenie reperkusji trwającej już od ponad roku sytuacji epidemicznej.

Ostatni panel będzie poświęcony możliwym oddziaływaniom systemu edukacji na zdrowie psychiczne uczniów i studentów. Panel ten będzie poświęcony również rozważaniomna temat możliwych rozwiązań, które mogą usprawnić funkcjonowanie systemu edukacji, zeszczególnym uwzględnieniem dobrostanu psychicznego uczniów i studentów.

PATRONI KONFERENCJI

PATRONI MEDIALNI

pl_PLPolish