Poznaj nasz Zespół

mgr Patrycja Uram

Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk

Managerka projektu oraz jego główna pomysłodawczyni

mgr inż. Edyta Mazur

Instytut Botaniki Polskiej Akademii Nauk

Koordynatorka merytoryczna projektu, odpowiedzialna za działania promocyjne.
Jej zainteresowania naukowe to taksonomia i filogeneza porostów z rodzaju Lecanora z Boliwii.

mgr inż. Dominika Siegieda (z d.Malarczyk)

Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk

Koordynatorka merytoryczna projektu, odpowiedzialna za działania promocyjne oraz webmastering strony.

Jej zainteresowania naukowe to analizy bioinformatyczne zbiorowisk mikroorganizmów plantacji ekologicznych truskawek.

mgr Matylda Wacławska

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

Tworzenie treści na nasze media społecznościowe.

Na co dzień realizuje doktorat w Pracowni Biofizyki Białek, gdzie bada stabilność konformacyjną i właściwości kompleksów białko-metal.

mgr Piotr Koc

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Jego zainteresowania naukowe to metodologia badań kwestionariuszowych, modelowanie zmiennych ukrytych oraz badania porównawcze w naukach społecznych.

mgr Marcin Wiorek

Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk

Odpowiedzialny za działania promocyjne.

Jego zainteresowania naukowe obejmują taksonomię, filogenezę i biogeografię tropikalnych motyli z podrodziny niedźwiedziówkowatych, szczególnie madagaskarskich Syntomini.

mgr Joanna Beck (z d.Plewko)

Instytut Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk

Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół integracji głoski i litery w mózgu populacji osób widzących i niewidomych, psychometrii i statystyki.

lek. wet. Gustaw Szafraniec

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Koncepcja graficzna projektu.

mgr inż. Jarosław Olszewski

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Koordynator strategiczny, odpowiedzialny za pozyskiwanie partnerów.

mgr Katarzyna Wychodnik

Uniwersytet Medyczny w Gdańsku

en_USEnglish