Ambasadorki

No stress

Czy widzieliście live o stresie naszych Ambasadorek? Jeśli nie, to zachęcamy do obejrzenia skrótu z tej rozmowy, którą przeprowadziły: Natalia Schmidt-Polończyk, Autodydaktyczna – ISM studygram – pedagogika, kultury mediów, psychologia, Zofia Kurzawińska oraz Wiktoria Stańczyk. Dajcie znać co myślicie! 🙂

Opublikowany przez PhD Mental Health KRD Piątek, 26 listopada 2021

Obejrzyj skrót z live'a o stresie naszych Ambasadorek!

Klaudia Nowak @autodydaktyczna

Z wykształcenia nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Z zamiłowania pasjonatka nauk społecznych, w szczególności psychologii osobowości, socjologii wizualnej oraz pedagogiki kultury.

Aktualnie studiuje na 5 roku Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, łącząc jednocześnie 3 różne kierunki: pedagogikę, kultury mediów i psychologię. Pod okiem uczelnianego tutora bada komunikacyjną sferę mediów społecznościowych.

Hobbystycznie zajmuje się pisaniem artykułów popularnonaukowych w serwisie informacyjnym Poinformowani.pl. Z kolei na Instagramie prowadzi profil @autodydaktyczna, w którym dzieli się wiedzą z zakresu psychologii i edukacji, jednocześnie recenzując książki oraz pomagając studentom z całej Polski w procesie uczenia się.

Jolanta Podolszańska

Doktorantka Szkoły Doktorskiej Politechniki Częstochowskiej w dyscyplinie Informatyka Techniczna i Telekomunikacja. Doktorat realizuje na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, w Katedrze Inteligentnych Systemów Informatycznych. W ramach swojej pracy badawczej zajmuje się projektowaniem algorytmów rekonstrukcyjnych z projekcji z wykorzystaniem głębokich sieci neuronowych stosowanych w tomografach komputerowych.

W roku 2019 prowadziła zajęcia przeznaczone dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Od studenta do specjalisty – kompleksowy program wsparcia niepełnosprawnych studentów i absolwentów na otwartym rynku pracy” w ramach pilotażowego programu „Absolwent”. Ponadto, prowadziła szkolenia z zakresu Informatyki dla osób niepełnosprawnych, które były organizowane przez PFRON. Zajęcia odbywały się w firmie szkoleniowej „Strefa Karier” w Częstochowie. Od początku nauki w Szkole Doktorskiej szuka sposobu, żeby wycisnąć z nich jak najwięcej. Aktualnie społecznie realizuje się w Uczelnianej Radzie Doktorantów i Sekcji Zarządzania Projektami. Jej drugą miłością jest Fizyka, dlatego października 2021 roku stała się studentką zaocznych studiów magisterskich z Fizyki Technicznej o specjalizacji Optometria na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej.

Miłośniczka robienia zdjęć, zwłaszcza obiektom kosmicznym. Na swoim instagramie stara się pokazać swój świat doktorancki, choć jest wspaniały, czasami nieidealny.

Monika Partyka

Chemik analityk z pasją, od kilku(nastu) już lat zaangażowana w innowacyjne projekty R&D, związane z jakością i bezpieczeństwem tego wszystkiego, co znajduje się w otoczeniu człowieka – od produktów petrochemicznych, poprzez elementy środowiska, żywność, kosmetyki i materiały opakowaniowe aż po suplementy diety i farmaceutyki. W pracy zawodowej wykorzystuje nowoczesne techniki analityczne (głównie spektroskopowe i chromatograficzne), a także klasyczne rozwiązania, które usiłuje modernizować.


Z zamiłowania praktyczny ekolog, unikający marnotrawstwa w każdej dziedzinie i wykorzystujący zasady zarządzania jakością w codzienności.


Zazwyczaj 3/4 dnia spędza gdzieś w okolicach laboratorium, pozostałą część rozdzielając na szkolenia, konsultacje czy przybliżanie natury zjawisk fizyko-chemicznych (również dzieciom w wieku szkolnym i przedszkolnym) i pokazując, że wszystko dookoła jest ze sobą powiązane.

Natalia Schmidt-Polończyk

Doktor nauk technicznych, adiuntka na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Naukowo zajmuje się bezpieczeństwem, ewakuacją i wentylacją w tunelach komunikacyjnych. Autorka pierwszych w Polsce badań ewakuacji w rzeczywistych tunelach w warunkach zadymienia. Bada zachowania ludzi w sytuacjach awaryjnych oraz świadomość i reakcje na zagrożenia.

Doświadczenie i wiedzę zdobywała m.in. w Austrii i Hiszpanii podczas staży naukowych. Posiada uprawnienia Inspektora Pracy BHP.

Jako tutorka akademicka i trenerka interpersonalna pomaga innym w rozwoju osobistym i naukowym. 

Charakter kształtuje jeżdżąc konno, a o bożym świecie zapomina na żaglach. Poza pracą naukową działa społecznie, jako radna Krowodrzy – dzielnicy Krakowskiej, gdzie zajmuję się zielenią. Wolontariuszka Akcji SOS – uczelnie schroniskom.

Edyta Łaskawiec @wastewater_based.doctor

Jest adiunktką w Katedrze Biotechnologii Środowiskowej na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej oraz wykładowczynią w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.
Prowadzi badania naukowe z zakresu technologii wody i ścieków oraz biotechnologii ścieków.
Badania naukowe realizowała w ramach własnych zadań projektowych oraz we współpracy z przemysłem. Prawie od początku studiów doktoranckich była zaangażowana w działalność popularyzującą inżynierię środowiska, która jest jej dyscypliną naukową.
Stara się być gdzieś pomiędzy nauką, dydaktyką i popularyzacją, realizując po trochu każdą z jej pasji.


Na instagramie prowadzi profil @wastewater_based.doctor, gdzie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, wynikami najnowszych badań naukowych z jej dyscypliny oraz stara się odsłaniać nieco naukowej kuchni, która może być przydatna szczególnie na początku pracy badawczej.

Zofia Kurzawińska @perpendicularF

Wesoła Japonistka. W 2017 ukończyła roczny program edukacji w zakresie psychoterapii Gestalt w krakowskim Instytucie Gestalt. Grupa była prowadzona przez trzy doświadczone terapeutki: Renatę Procak, Izabelę Osińską oraz Lucynę Klimas. W trakcie 215 godzin wspólnej pracy uczyła się obserwować własne reakcje na kontakt z drugim człowiekiem i budowała samoświadomość tego, jakie emocje odczuwa wobec siebie i w relacjach z
innymi. Próbowała również medytować w japońskim dōjō pod okiem mnicha zen oraz w jednej z polskich grup buddyjskich. Wówczas odkryła, że bardziej  odpowiada jej współczesna psychoterapia, gdyż w  fascynujący sposób łączy biologię i filozofię. Na co dzień doktorantka literaturoznawstwa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od pół roku prowadzi kanał na YouTubie, poprzez który szuka dla siebie najautentyczniejszej formy wyrazu. Ostatnio uczy się też Instagrama.
Jako ambasadorka chciałaby przede wszystkim mówić o tym, że zawsze warto szukać pomocy. Nie tylko w momentach kryzysu lub całkowitego zwątpienia.

Ela Gralińska @biotechium

Biotechnolożka i bioinformatyczka. Doktorantka w Instytucie Genetyki Molekularnej Maxa Plancka w Berlinie. Zajmuje się procesami regulacji transkrypcji u eukariontów.

Poza pracą aktywnie zaangażowana w Young European Biotech Network e.V. – organizację non-profit skupiającą się na budowaniu relacji między środowiskiem akademickim a przemysłem oraz wspierającą młodych naukowców w rozwoju kariery. Od 2020 roku członkini zarządu YEBN e.V. oraz sekretarz organizacji.

Miłośniczka badmintona oraz podróży z plecakiem. W wolnych chwilach zajmuje się również popularyzacją nauki, prowadząc kanał @biotechium na YouTubie. Pokazuje tam, że biotechnologia to nie tylko dziedzina nauki, ale również istotna część naszego codziennego życia.

Matylda Wacławska @chemik_biofizyk

Doktorantka nauk chemicznych w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach swojej pracy badawczej zajmuje się hybrydowymi nanostrukturami białko-metal.

Początkująca adeptka języka japońskiego, miłośniczka ceremonii herbacianej. W wolnych chwilach pozwala zaglądać do naukowej kuchni, prowadząc konto @chemik_biofizyk na Instagramie.

Weronika Głowadzka @photonnika

Weronika jest doktorantką w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Politechniki Łódzkiej, gdzie w Zespole Fotoniki Instytutu Fizyki do jej głównych zainteresowań naukowych należą lasery półprzewodnikowe typu VCSEL oraz siatki podfalowe. W swojej pracy doktorskiej bada zjawiska odpowiadające za efektywne gromadzenie się światła w siatkach podfalowych, które w przyszłości można wykorzystać jako minisensor. 

Swoją pasję do fizyki stara się przekazywać poprzez Instagrama, gdzie na swoim koncie @photonnika, pokazuje jak wygląda życie symulantki i eksperymentatorki (włączając w to smutne stories o niedziałających kodach i sprzętach potrzebnych do eksperymentu), wyjaśnia fizykę dookoła nas i zachęca do wyjazdów naukowych za granicę.

Katarzyna Grochowska @science_mission

Jest doktorem nauk technicznych i właśnie staram się o habilitację. Pracuję w Ośrodku Techniki Plazmowej i Laserowej Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku. Zajmuje się wytwarzaniem innowacyjnych nanomateriałów m.in. do sensorów elektrochemicznych do nieinwazyjnego oznaczania glukozy w ramach projektu LIDER NCBiR, którego jestem kierowniczką czy prototypowych urządzeń do konwersji i magazynowania energii – poprzez udział w realizacji projektów Sonata-BIS i CEUS UNISONO NCN.

Współpracuje z licznymi zespołami z kraju (np. Instytut Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej z Gdańska) i zagranicy (np. Uniwersytet Friedrich-Alexander, Bułgarska Akademia Nauk). Jej prace publikowane są w prestiżowych czasopismach JCR, np. ACS Applied Materials and Interfaces, Chemical Engineering Journal, Sensors and Actuators B, Applied Surface Science.

W dzieciństwie chciała zostać patologiem sądowym. Zamiast badać zagadki ludzkiego ciała, zostałam fizykiem i odkrywam wspaniały świat nanotechnologii. Jest prawą ręką prof. Katarzyny Siuzdak i pierwszym krytykiem treści profilu @science_mission, gdzie popularyzowane są nauki ścisłe i wyniki ich projektów.

Wiktoria Stańczyk @biophysical_vegan

Magister inżynier po kierunku Inżynieria Biomedyczna krakowskiego AGH, ze specjalizacją w Bionanotechnologiach. Obecnie doktorantka nauk fizycznych w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, w którym pełni funkcję Przewodniczącej Rady Samorządu Doktorantów. Jest też częścią zespołu Pełnomocnika ds. PAN Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz pomocnikiem Rady Samorządu Doktorantów PAN.


W ramach projektu doktorskiego, bada za pomocą metod fizycznych związki miedzi, które mogłyby zostać wykorzystane w chemioterapii. Mentee dwóch programów mentoringowych Perspektyw – Girls Go Start-Up Academy oraz Lean In STEM.


Prywatnie, właścicielka adoptowanej kotki Amelii, miłośniczka dobrej jakości kawy oraz roślinnego jedzenia, o których mówi prowadząc konto @biophysical_vegan.

Aleksandra Florczuk @_oja.flo

Doktorantka w Katedrze Mleczarstwa i Zarządzania Jakością na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. W swojej pracy doktorskiej zajmuje się badaniem wpływu dodatku polisacharydów do produktów mleczarskich na metabolizm białek i tłuszczów podczas trawienia. Od dzieciństwa zakochana w białym fartuchu, w którym obecnie spędza długie godziny w laboratorium pracując nad analizami do swojej pracy doktorskiej. Praca naukowa jest jej pasją i spełnieniem marzeń, ale też prawdziwym wyzwaniem, które daje ogrom satysfakcji.
Prywatnie to wulkan energii i emocji, który zaraża wszystkich swoim uśmiechem. Uwielbia poznawać świat na swój sposób, kocha dobrą kuchnię, a przede wszystkim wyprawy w różne zakątki świata, gdzie tej kuchni może spróbować. Dewiza „good food = good mood” towarzyszy jej każdego dnia i w każdej gastropodróży.
Jako ambasador PhD Mental Health chciałaby pokazać, że doktorat to prawdziwy maraton do przebiegnięcia, z wiwatującym tłumem, komentatorami, setkami chwil zwątpienia, tysiącem chwil radości i upragnioną metą, za którą stoi wielka niewiadoma, co dalej. I fakt ten jest dla niej największą wspaniałością bycia doktorantem, bo to ona jest kreatorką swojej przyszłości. Bycie ambasadorem to dla niej oprócz ogromnej frajdy także duże wyzwanie, dlatego swój profil chciałaby budować z Wami – doktorantami, studentami i naukowcami.

en_USEnglish